Gost: Emir Čabrić, direktor JU Poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj Jug