Posljednjeg dana mjeseca januara, održana je petnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Tešanj. Od dvanaest usvojenih tačaka Dnevnog reda posebno se izdvaja Prijedlog Odluke o usvajanju kapitalnih investicija za budžetsku 2018. godinu ( sa planom kandidovanih investicija za 2019. i 2020.)