Prezentacija projekta Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK “Kupi markicu – ne plaćaj participaciju” u Olovu