Ove godine obilježena je 26 godišnjica od kako su se na referendumu koji je održan 29. i 1. marta 1992. godine, građani BiH izjasnili za suverenu i nezavisnu državu od tadašnje SFR Jugoslavije. Dan nezavisnosti BiH svečano je obilježen i na području općine Tešanj, sa nekoliko događaja od kojih se posebno izdvaja potpisivanje ugovora za stipendiranje studenata u akademskoj 2017/2018. godini.