14. sjednica Opcinskog vijeća Zavidovići održana je u srijedu 29. novembra 2017. godine.